Za razli?ne potrebe opravljamo vizualne, foto in video preglede na raznovrstnih konstrukcijah in objektih na višini oziroma na težko dostopnih mestih.

Sem spadajo :

  • pregled površine konstrukcij in objektov
  • pregledi notranjosti rezervoarjev, silosov, jaškov, dimnikov,...
  • pregledi vodnjakov, kapnic,...
  • pregledi raznih spojev, tesnilnih elementov, fug,...
  • pregledi konstrukcij in objektov ob morebitnih poškodbah
  • pregled opravljanja dela tretje osebe
Na podlagi opravljenega pregleda naro?niku izdelamo foto oziroma video dokumentacijo, na podlagi katere  se naro?nik lahko pravilno odlo?i za na?in in vrsto sanacije oziroma popravila.
  
  
 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip