Hidroizolacije
 

Naše podjetje izvaja hidroizolacije rezervoarjev, vodnjakov, kapnic, bazenov,…, ki bazira na cementni tesnilni malti. Pri hidroizolaciji objektov s pitno vodo uporabljamo izdelke, ki imajo slovenski certifikat za pitno vodo.

Hidroizolacija trajno zaš?iti objekt pred prodiranjem vlage iz zemlje v navpi?ni in vodoravni smeri. Med vsemi izolacijami je najcenejša, zato pri njeni izvedbi ne smemo iskati prihranka. Pomembna je natan?nost izvedbe in kakovosten izolacijski sloj.

PODRO?JE UPORABE

 • Tesnilni sloj proti vdoru vlage oz. vode
 • Tesnilni sloj jaškov, rezervoarjev, betonskih in zidanih cistern za odpadno in pitno vodo.
 • Prepre?evanje problematike prehajanja vlage oz. vode skozi nova ali stara gradiva
 • Kot izravnalni in tesnilni premaz zidov pred izvedbo bitumenske hidroizolacije.

TIPI?NI PRIMERI UPORABE / TESNENJA

 • Zunanje in notranje stene v kletnih prostorih
 • Vlažni prostori
 • Plavalni bazeni in vodohrami
 • Jaški za dvigala
 • Oskrbovalni vodni kanali
 • Temeljni zidovi
 • Namakalni kanali

Uporabljamo tudi izdelke primerne za fleksibilno zaš?ito manjših delov betonskih konstrukcij in prefabriciranih betonskih elementov, ki so podvrženi deformacijam pod obremenitvami, tesnilno-zaš?itni sloj betonskih površin, ki so podvržene vodnim in kemijskim obremenitvam, kot so: soli za odmrzovanje, sulfati, kloridi, ogljikov in žveplov dioksid.

  

 
  
 
 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip